HTX Nông nghiệp Công Sơn

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Công Sơn ra đời với sứ mệnh lưu giữ và đưa thương hiện Rượu Men Lá Công Sơn đến mọi vùng miền đất nước. Bác Triệu Sáng Suẩn, Nguyên Bí Thư, Chủ Tịch xã Công Sơn, một người con đã được sinh ra và lớn lên cùng rượu Công Sơn, nhìn nó phát triển và đi vào từng mâm cơm người dân Công Sơn.

Liên hệ: 0961 114 845